กรมการท่องเที่ยว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก ปฏิบัติงานกทม.-ภูมิภาค บัดนี้-15ก.พ.61

Advertisement     กรมการท่องเที่ยว รับสมัครอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 11 จังหวัด 19 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  1. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงราย 3 อัตรา 2. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงใหม่ 2 อัตรา 3. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดภูเก็ต 1 อัตรา 4. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี 1 อัตรา 5. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสงขลา 1 อัตรา 6. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกาญจนบุรี 1 อัตรา 7. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา 8. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพ 6 อัตรา 9. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดพังงา 1 อัตรา […]

(สมัครออนไลน์)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครงานวุฒิ ม.6 บัดนี้เป็นต้นไป

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว) 6 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ วุฒิ ม.6 เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://hr.mfu.ac.th/jobmfu บัดนี้เป็นต้นไป คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี15-21พ.ย.60

  กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง  เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 2. นายช่างโยธา 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17(เชียงราย) เลขที่ 181 หมู่ 4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 […]

(งานราชการภูมิภาค)กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ม.6/ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี16-22พ.ย.60

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  1. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. และ ได้รับใบนายท้ายเรือกลลำน้ำหรือคนใบคนใช้เครื่องจักรยนต์ของกรมเจ้าท่า สมัครที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.  สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน […]

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-3พ.ย.60

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ภายในวันที่ 30 ต.ค.-3 พ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเชียงราย รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-26ก.ย.60

  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน 2560   ด้วย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 ตำแหน่ง 27 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,500 บาท         1.2 พนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,000 บาท 1.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,000 บาท 1.4 พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท 1.5 คนงานเกษตร […]

ม.แม่ฟ้าหลวง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 1 อัตรา ขอบข่ายงาน – งานอบรม วิจัย และแนะแนวอาชีพ – งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ – งานจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาก่อนและหลังฝึกปฏิบัติงาน – งานจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิต – งานด้านวิจัยและพัฒนา – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติเฉพาะ – วุฒิปริญญาตรี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Photoshop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี – มีพื้นฐานงานวิจัยหรือสถิติในการ จัดทำรายงาน – หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ – เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์ https://hr.mfu.ac.th/jobmfu – เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่ – เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อกรอกใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป […]

(52อัตรา)มทร.ล้านนา รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.เอก บัดนี้-25ก.ย.60ทางอินเทอร์เน็ต

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัคร 52 อัตรา ดังนี้ พนักงานสายวิชาการ อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 32 อัตรา ค่าตอบแทน 29,400 บาท พนักงานสายสนับสนุนบริหาร 1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา (เชียงใหม่) ค่าตอบแทน 19,500 บาท 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่) ค่าตอบแทน 19,500 บาท 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ลำปาง) ค่าตอบแทน 19,500 บาท 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่) ค่าตอบแทน 19,500 บาท 5. นักวิชาการศึกษา จำนวน […]

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช.24-28ก.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. เจ้าหน้าที่ปกครอง 18 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) – วุฒิ ม.6 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) – ปวช.ทุกสาขาวิชา 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) – ปวช.สาขาการเงินและบัญชี ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย (กลุ่มงานปกครอง) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 24-28 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 14 หน้า) 

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 19-31ก.ค.60

  สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัคร 19-31 ก.ค.60 ดังรายละเอียดด้านล่างนี้      

1 2 4