ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 31ก.ค.-4ส.ค.60

Advertisement   Advertisement Advertisement ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 7 อัตรา วุฒิ ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-1มิ.ย.60

  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ขอและยื่ยใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 22/2 หมู่ 2 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง ภายในวันที่ 24 พ.ค.-1 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(ด่วน! ป.ตรีทุกสาขา)กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ บัดนี้-10ก.พ.60

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับ (รายละเอียดด้านล่างเป็นรายละเอียดโดยย่อ) กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มให้ครบถ้วน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง หลังเดิม ชั้น 2 ถนนเทศบาล 1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง ภายในวันที่ 6-10 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.19-27ม.ค.60

กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง ภายในวันที่ 19-27 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7643 2212 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม         

(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวท/ปวส/ป.ตรี/ป.โท

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร(คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป  *ต้องเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ.2552 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 ก.ค.2555) และบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง 1. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ เงินเดือน 11,280 บาท – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 1 […]

(ป.ตรีทุกสาขา)ส.ป.ก.อ่างทอง เปิดสอบพนักงานราชการ เงินเดือน18,000 รับสมัคร22-31ส.ค.59

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินอ่างทอง เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 22-31 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (7 – 15 ม.ค.57)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 ม.ค.57) ชื่อตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง ตำบลชัยฤทธิ์  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 19 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

รพ.อ่างทอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 31 ต.ค.56)

รพ.อ่างทอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ต.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 1 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานสอบ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://ath.in.th/ อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน 13 อัตรา (บัดนี้ – 8 ต.ค.56)

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนน 13 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ ครูจ้างสอน ประจำแผนกวิชาดังนี้ – แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา – แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา – แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป จำนวน 1 อัตรา – แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ – ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา – แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ – วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา – แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ – พลศึกษา จำนวน 1 […]

1 2