สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9(อุบลฯ) รับสมัครสถาปนิก บัดนี้-8ต.ค.61

Advertisement   Advertisement   Advertisement สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งสถาปนิก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) บัดนี้-9 ต.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4535 5081 หรือ 0 4531 1677 ต่อ 701 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก ปฏิบัติงาน จ.อุบลฯ บัดนี้-24ก.ย.61

    กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จ.อุบลราชธานี เปิดรบสมัครบัดนี้-24 ก.ย.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 045-254788, 045-254092  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่า ทางสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร ทั้งในรูปแบบ infographic website social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ต่างจังหวัด นอกเวลาราชการได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ต่างจังหวัด นอกเวลาราชการได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

40อัตรา!!กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์26ก.ค.-3ส.ค.61

    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี) – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม จิตวิทยา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี) – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินการธนาคาร บัญบัณฑิต หรือพาณิชยศาสตรบัณฑิต 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี) – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ […]

กองบิน21 กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 31ก.ค.-8ส.ค.61

    กองบิน 21 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ม.3/ม.6 เปิดรับสมัคร 31 ก.ค.-8 ส.ค.61 ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army                

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี รับสมัคร จนท.ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-10ส.ค.61

    กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ 1 อัตรา ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน พูด และเขียน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ภายในวันที่ 11 ก.ค.-10 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 045-344-581, 045-344-582 (สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี) 02-203-5000 ต่อ 33019, 33024 (สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.16-23ก.ค.61

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจ การเลขานุการ การบัญชี การประชาสัมพันธ์ การขาย  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 16-23 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา9-13ก.ค.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลพิการสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี คุณวุฒิ ปวช./ปวท./อนุปริญญา/ปวส. (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภายในวันที่ 9-13 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 045 245211 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา4-8มิ.ย.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมได้ที่ในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภายในวันที่ 4-8 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 22-28พ.ค.61

    กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระะวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 22-28 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 7-11พ.ค.61

    กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 7-11 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 6
error: