กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 7-13มี.ค.61

Advertisement   Advertisement   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 7 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครได้ตามสถานที่ที่มีอัตราว่างในประกาศนี้ ภายในวันที่ 7-13 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Advertisement    

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา18-24ม.ค.61

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ภายในวันที่ 18-24 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 17-25ก.ค.60

  กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ภายในวันที่ 17-25 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034 711 258 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ด่วน! ป.ตรีทุกสาขา)สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครงานบัดนี้-20ก.พ.60

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ หรือสามารถใช้โปรแกรมอื่นๆ ได้ เช่น Adobe Phtoshop – มีความสามารถในการถ่ายภาพได้ – มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ภายในวันที่ 10-20 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(ป.ตรีทุกสาขา)สนง.จัดหางานสมุทรสงคราม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ9-13ม.ค.60

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 9-13 ม.ค.60

(กทม.และหลายจังหวัด)กรมพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ19-23ธ.ค.59

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 เปิดรับสมัคร 19-23 ธ.ค.59 ผู้สนใจสมัคร โปรดขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ)  1. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน/สถานที่รับสมัคร : กลุ่มกฎหมาย ชั้น 6 ปีกซ้าย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. โทร. 0 2659 6297 คุณสมบัติ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน/สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย 157 หมู่ […]

(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวท/ปวส/ป.ตรี/ป.โท

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร(คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป  *ต้องเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ.2552 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 ก.ค.2555) และบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง 1. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ เงินเดือน 11,280 บาท – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 1 […]

(ด่วน!)กรมทางหลวงเปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. รับสมัครบัดนี้-21ต.ค.59

กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-21 ต.ค.59 รายละเอียดโดยย่อดังนี้  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม        

(15อัตรา)อบจ.สมุทรสงคราม รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรีขึ้นไป 10-19ต.ค.59

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัคร 10-19 ต.ค.59 รายละเอียดโดยย่อดังนี้ (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม)   

(ป.ตรีทุกสาขา)กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปิดสอบพนักงานราชการเงินเดือน18,000 รับสมัครบัดนี้-30ก.ย.59

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม (พมจ.สมุทรสงคราม) ผู้สนใจ ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในวันที่ 26-30 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม)   

1 2