กรมการจัดหางาน รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8-12ต.ค.61

Advertisement   Advertisement   สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างเหมาและลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา : ป.ตรี สาขาบัญชี การเงินและการธนาคาร เจ้าพนักงานแรงงาน 2 อัตรา : ปวส.ทุกสาขา ลูกจ้างเหมา  Advertisement นักวิชาการแรงงาน 3 อัตรา : ป.ตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา, ป.ตรีทุกสาขา 1 อัตรา, ป.ตรีทุกสาขา (หากเป็นผู้พิการจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 1 อัตรา นักแนะแนว 1 อัตรา : ป.ตรี สาขาจิตวิทยา ล่ามภาษาเมียนมาร์/กัมพูชา 2 อัตรา : ป.ตรีทุกสาขา มีความสามารถในการใช้ภาษาเมียนมาร์ หรือกัมพูชาได้ (หากพูดได้มากกว่า 1 ภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ) เจ้าพนักงานแรงงาน 1 อัตรา […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา23-27เม.ย.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา (ปฏิบัติงานสมุทรปราการ, เชียงใหม่) และพนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานน่าน, สุราษฎร์ธานี) คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ภายในวันที่ 23-27เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานคนพิการ)กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา29มี.ค.-20เม.ย.61

    กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 29 มี.ค.-20 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา12-18ธ.ค.60

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป […]

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 1-15ธ.ค.60

    กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรคงค้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ และสาขานิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 เลขที่ 290 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 1-15 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-23พ.ย.60

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000.-บาท คุณสมบัติ : จบ ป.ตรี สาขาศึกษาศาสตร์,จิตวิทยา,โภชนาการ สนใจสอบถาม 097-009-9309 หมดเขตรับสมัคร 23 พฤศจิกายน 2560 นี้ (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตั้งอยู่ในซอยลาดกระบัง 54)

(70อัตรา)อบต.บางเสาธง รับสมัครพนักงานจ้างไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 13-20พ.ย.60

    อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 ตำแหน่ง 70 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัคร 13-22 พ.ย.60 ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร                                    

เทศบาลตำบลบางพลี รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวส./ปวท./ป.ตรี บัดนี้-20ต.ค.60

  เทศบาลตำบลบางพลี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 1.-ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ได้รับปริญญาตรี หรือเทียงได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล สุขศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ […]

สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.12-19ต.ค.60

  สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2389-5980 ต่อ 119 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ม.6/ปวช.9-16ต.ค.60

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ 2 อัตรา ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 ตุลาคม 2560 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุุคคล ชั้น 2 อาคารร่มเกล้า ( ในวันและเวลาราชการ ) สอบถามรายละเอียด โทร. 02-316-6313 ต่อ 119 หรือ โทร 02-316-9669 รายละเอียตามประกาศที่แนบด้านล่างนี้    

1 2 4