(งานราชการคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวท/ปวส/อนุปริญญา27-31มี.ค.60

Advertisement   กรมสรรพสามิต รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2560 1. พนักงานการเงินและบัญชี 6 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – บรรจุจังหวัดละ 1 อัตรา ได้แก่ นครนายก,หนองบัวลำภู,ลำปาง,อุทัยธานี,ภูเก็ต,ยะลา – สามารถสมัครได้ที่สำนักงานงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เปิดรับสมัคร 2. พนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – บรรจุจังหวัดละ 1 อัตรา ได้แก่ ระนอง และสำนักงานสรรพสามมิตภาคที่ 7 (นครปฐม) – สามารถสมัครได้ที่สำนักงานงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน […]

(96อัตรา)กศจ.สงขลา รับสมัครสอบครูผู้ช่วย22-28ก.พ.60

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) 15 กลุ่มวิชา 96 อัตรา ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ภายในวันที่ 22-28 ก.พ.60 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ     คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

(51อัตรา ป.ตรีทุกสาขา รับเพิ่มอีก3จว.) สนง.สถิติแห่งชาติ รับสมัครงานบัดนี้-6ต.ค.59

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท รับเพิ่มอีก 3 จังหวัด รายละเอียดดังนี้ 1. สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร 13 อัตรา รับสมัคร 22-27 ก.ย.59 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร โทร.0 5661 1085 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  2. สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา 6 อัตรา รับสมัคร 26-30 ก.ย.59 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  3. สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม 32 […]

(มี ป.ตรี ทุกสาขา) สวพ.8 รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ อนุปริญญา/ปวช./ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จ.สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เขต 8) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ : ศวพ.พัทลุง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2. เจ้าพนักงานธุรการ (เขต 8) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ : ศวพ.ปัตตานี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 3. […]

สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ยะลา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (21 – 29 พ.ย.56)

สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ยะลา เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับปริญญาตรี   2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา […]

กรมสรรพาสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา

กรมสรรพาสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 -17 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com กรมสรรพาสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสรรพสามิต อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ตำแหน่งว่างจังหวัดละ : 1 อัตรา (ตามพื้นที่ที่เปิดสอบ) ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางกฎหมาย ทางพาณิชยศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ด้านบริหารและการจัดการ ทางบัญชี ทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางกฎหมาย […]

1 2