26อัตรา! กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์1-24ต.ค.61

Advertisement   Advertisement   กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 26 อัตรา *ทุกตำแหน่งผู้สมัครสอบต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก Advertisement นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์  นิติกรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ เศรษฐกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

วิทยาลัยการอาชีพตรัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี16-20ก.ค.61

    วิทยาลัยการอาชีพตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพตรัง ภายในวันที่ 16-20 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครทางไปรษณีย์/ออนไลน์ได้)ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15มิ.ย.61

    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา วุฒิปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาเคมี อัตราเงินเดือน 17,290 บาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ช่องทางการรับสมัคร >>>1. สมัครได้ด้วยตนเอง download แบบฟอร์มจาก www.sec.psu.ac.th/th หัวข้อสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่าสมัคร ได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันและเวลาราชการ >>>2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารการสมัครมาทางไปรษณีย์ ได้ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โดยวงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) >>> 3. สมัครออนไลน์ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 […]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี15-21พ.ค.61

    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 7/2561 เปิดรับสมัคร 15 – 21 พฤษภาคม 2561 ณ สถานที่ที่มีอัตราว่าง 1. นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย บริเวณอาคารศูนย์ชุมชนโครงการ บ้านเอื้ออาทรหนองคาย 409 หมู่ 11 ถ.หนองคาย – โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย โทร.  0-4201-579 2. พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. – […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา23-27เม.ย.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา (ปฏิบัติงานสมุทรปราการ, เชียงใหม่) และพนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานน่าน, สุราษฎร์ธานี) คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ภายในวันที่ 23-27เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 17,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒินิติศาสตรบัณฑิต – ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน หรือ ผลสอบอื่นที่เทียบเท่า – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS office, Internet และโปรแกรมอื่น ๆ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน – มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิผล มีอัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี  – มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การเขียน สื่อสารได้ – ใฝ่รู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้กับงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ – หากมีประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ การจัดการหลักสูตร, การดำเนินงานและประเมินโครงการ, งานวิชาการ, งานวิจัย, […]

(สมัครออนไลน์)กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 29มี.ค.-17เม.ย.61

    กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา) 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้  – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  – สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  – สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  – สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์  […]

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช.21-29มี.ค.61

    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานชั้นต้น ตำแหน่งเจ้าหน้าทีประกันสังคม จำนวน 2 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 9,400 บาท + ค่าครองชีพรายเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา วันที่เปิดรับสมัคร : 21 – 29 มีนาคม 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 14-20มี.ค.61

    กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด ขอและย่ื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ภายในวันที่ 14-20 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 20-28มี.ค.61

    กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ภายในวันที่ 20-28 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074 312 595 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1 2 12