กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเป็นนักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาแนะแนว) วุฒิป.ตรี16-22ต.ค.61

Advertisement     กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิตยาอุตสาหกรรมและองค์การ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ภายในวันที่ 16-22 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7461 4141 ต่อ 17 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-31ม.ค.61

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ภายในวันที่ 18-31 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก ปิดรับสมัคร22ธ.ค.,25ธ.ค.60

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา คุณวุฒิ ป.เอก ปิดรับสมัคร 22 ธ.ค.60 และ 25 ธ.ค.60 สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์,โทรสาร 0-7431-7616 หรือ ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์,โทรสาร 0-7460-9616 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารฉบับที่ 1)  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารฉบับที่ 2) 

(สมัครออนไลน์)กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา1-26ธ.ค.60

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 11 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานคลังและพัสดุ กองกลาง สำนักงานส่งเสริมและสนันสนุนวิชาการ 7 (จัังหวัดกาฬสินธุ์) สำนักงานส่งเสริมและสนันสนุนวิชาการ 9 (จังหวัดอุตรดิตถ์) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินการธนาคาร ทางการตลาด ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com ภายในวันที่ 1-25 ธ.ค.60  […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-24ส.ค.60

  กรมประมง โดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 16-24 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 077 346 092 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 7-11ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 11 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง (กลุ่มงานปกครอง) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง ภายในวันที่ 7-11 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

(ด่วน!)สสจ.พัทลุง รับสมัครงานวุฒิ ม.6 บัดนี้-17ก.พ.60

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.6 เงินเดือน 6,552 บาท เปิดรับสมัคร บัดนี้-17 ก.พ.60    

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวท/ปวส/อนุปริญญา 30ม.ค.-3ก.พ.60

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และพนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง เปิดรับสมัคร 30 ม.ค.-3 ก.พ.60 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ)     

(38อัตรา ป.ตรีทุกสาขา รับเพิ่มอีก5จว.) สนง.สถิติแห่งชาติ รับสมัครงานบัดนี้-5ต.ค.59 เงินเดือน15,000

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับเพิ่มอีก 5 จังหวัด รายละเอียดดังนี้ 1. สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 26-30 ก.ย.59 เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่ (ชั้น 4) ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-7364-2624 (หมายเหตุ : ไม่มีเอกสารประกาศ อ้างอิงข่าวจาก : www.หางานราชการ.net) 2. สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก 7 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้-27 ก.ย.59 เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก […]

สำนักประมงจังหวัดพัทลุง รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

สำนักประมงจังหวัดพัทลุง รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบัญชี เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักประมงจังหวัดพัทลุง วันที่ 13-21 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 9.30-11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

1 2