กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 20-26ก.พ.61

Advertisement   Advertisement   Advertisement กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 45/57 หมู่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ภายในวันที่ 20-26 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7646 625 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก ปฏิบัติงานกทม.-ภูมิภาค บัดนี้-15ก.พ.61

    กรมการท่องเที่ยว รับสมัครอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 11 จังหวัด 19 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  1. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงราย 3 อัตรา 2. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงใหม่ 2 อัตรา 3. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดภูเก็ต 1 อัตรา 4. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี 1 อัตรา 5. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสงขลา 1 อัตรา 6. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกาญจนบุรี 1 อัตรา 7. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา 8. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพ 6 อัตรา 9. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดพังงา 1 อัตรา 10. […]

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพังงา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 12-16ก.พ.61

    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา ภายในวันที่ 12-16 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานราชการคนพิการ)กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 8-16ม.ค.61

    กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐนประกอบการสมัครภายในวันที่ 8-16 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานคลังเขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ สำนักงานคลังจังหวัดพังงา สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร สำนักงานคลังจังหวัดระนอง คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./อนุปริญญา21-29ส.ค.60

  กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (ปฏิบัติงานพังงา/ภูเก็ต) – ได้รับวุฒิ ปวส.ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. พนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (ปฏิบัติงานพังงา/ภูเก็ต) – ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ภายในวันที่ 21-29 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 076 490 786 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 บัดนี้-16ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 7 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา ภายในวันที่ 7-16 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมการจัดหางาน รับสมัครงานวุฒิ ปวส.ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-30มิ.ย.60

  กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ชั้น 2 เลขที่ 71 หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ภายในวันที่ 26-30 มิ.ย.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดฉบับเต็ม 

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครงานวุฒิ ปวส.เงินเดือน16,785 บัดนี้-20เม.ย.60

  สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,840 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,445 บาท ค่าตอบแทนเดือนละ 3,500 บาท (ต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนวันทำการในเดือนนั้น) รวมเป็นเงินเดือนละ 16,785 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เคยปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา เลขที่ 68/7-8 ถ.พังงา-ทับปุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทร. 0-7646-0650 ภายในวันที่ 3-20 เม.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(66อัตรา)กศจ.พังงา รับสมัครครูผู้ช่วย วุฒิ ป.ตรี 29มี.ค.-4เม.ย.60

  กศจ.พังงา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 วุฒิ ป.ตรี จำนวน 66 อัตรา ผู้สนใจสมัคร ขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา) หรือทางเว็บไซต์ http://www.phangngaedarea.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมจำปูน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา) ภายในวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย.60 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 33 หน้า   

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ม.6/ปวช/ปวท/ปวส/อนุปริญญา บัดนี้-21มี.ค.60

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-21 มีนาคม 2560 อัตราค่าจ้าง : 10,430 -13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิม.6 ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน (กรุณาโทรสอบถามอีกครั้งก่อนที่จะไปสมัคร) สถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 14-21 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7641-5016  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

1 2