มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-25ก.ค.61

Advertisement     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท ปฏิบัติงาน มจพ.กรุงเทพมหานคร นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท ปฏิบัติงาน มจพ.กรุงเทพมหานคร นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท ปฏิบัติงาน มจพ.กรุงเทพมหานคร นิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท ปฏิบัติงาน มจพ.กรุงเทพมหานคร บรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท ปฏิบัติงาน มจพ.กรุงเทพมหานคร พยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท ปฏิบัติงาน มจพ.กรุงเทพมหานคร นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท ปฏิบัติงาน มจพ.กรุงเทพมหานคร วิศวกร 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท ปฏิบัติงาน มจพ.กรุงเทพมหานคร วิศวกร 1 อัตรา (ปริญญาโท) เงินเดือน 24,140 บาท ปฏิบัติงาน มจพ.กรุงเทพมหานคร […]

มณฑลทหารบกที่12 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช.บัดนี้-25พ.ค.61

    มณฑลทหารบกที่ 12 (ปราจีนบุรี) รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา 1. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปี3-5 วุฒิปวช.สาขาที่เกี่ยวข้อง) 2. ช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา (เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปี3-5 วุฒิปวช.สาขาที่เกี่ยวข้อง) 3. ช่างประปา จำนวน 1 อัตรา (เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปี3-5 วุฒิปวช.สาขาที่เกี่ยวข้อง) 4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  (เพศหญิง วุฒิปวช.สาขาที่เกี่ยวข้อง) 5. พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ (ปราจีนบุรี) ตั้งแต่วันที่ […]

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี (ส่วนภูมิภาค)13-17พ.ย.60

  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค 1. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 (ปราจีนบุรี) 1) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2) ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา  3) ตำแหน่ง : […]

ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช.15-21ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. เจ้าหน้าที่ปกครอง 7 อัตรา วุฒิ ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 11,280 บาท 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาการบัญชี เงินเดือน 11,280 บาท ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภายในวันที่ 15-21 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมสรรพากร รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.บัดนี้-8ส.ค.60

  กรมสรรพกร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี 25 ก.ค.-8 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(47อัตรา)รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-24มี.ค.60

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 มีนาคม 2560 1. บรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,032 บาท – ป.ตรี ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา ทางสารนิเทศศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 8,146 บาท – ปวส.หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า ทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 8,146 บาท – ปวส.หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ 4. นายช่างเทคนิค 2 อัตรา เงินเดือน 8,146 […]

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวช/ปวส/ป.ตรี บัดนี้-17มี.ค.60

กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัครบัดนี้-17 มี.ค.60       

(24อัตรา)กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 24 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ปวช. เปิดรับสมัคร 13-17 มี.ค.60 ที่สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี            

(14อัตรา)รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17ก.พ.60

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงของโรงพยาบาลฯ คุณวุฒิ ป.ตรี จำนวน 14 อัตรา ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ภายในวันที่ 30 ม.ค.-17 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ       คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 – 17 ก.พ.60 ขอบคุณข่าวสารจาก เพจArmy-Info-Etc ข่าวเปิดสอบทหารทุกเหล่าทัพ         

1 2