กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 14-22มี.ค.60

Advertisement   Advertisement กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ Advertisement ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร ภายในวันที่ 14-22 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 20-28ก.พ.60

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร ภายในวันที่ 20-28 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่ม โทร. 0 7751 0311-12 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวส บัดนี้-15ก.พ.60

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิ ม.6 ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. เจ้าหน้าที่ประมง 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มให้ครบถ้วน ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ภายในวันที่ […]

จังหวัดชุมพร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 19-25ม.ค.60 เงินเดือน18,000

จังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2 ภายในวันที่ 19-25 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม     

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.เงินเดือน11,280 รับสมัคร17-28พ.ย.59

กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ปวช.ประเภทพาณิชยกรรม หรือประเภทบริหารธุรกิจ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร เลขที่ 156 หมู่ 7 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.0 7765 8264 ภายในวันที่ 17-28 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(ด่วน!)กรมทางหลวงเปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. รับสมัครบัดนี้-21ต.ค.59

กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-21 ต.ค.59 รายละเอียดโดยย่อดังนี้  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม        

(288อัตรา สมัครออนไลน์ มีป.ตรีทุกสาขา) กรมท่าอากาศยานเปิดสอบเข้ารับราชการ รับสมัคร7-21ต.ค.59

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ 288 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรัมยั ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานหัวหิน และท่าอากาศยานปาย สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://airports.job.thai.com ภายในวันที่ 7-21 ต.ค.59  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศฉบับเต็ม (ตำแหน่งงาน/อัตราว่าง/อัตราเงินเดือน/เงื่อนไขการสมัคร) คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบท้ายฉบับเต็ม (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต่างๆ/วิชาที่สอบ)  [ads] [ads=center]    

(79อัตรา ป.ตรีทุกสาขา) สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน7จังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 79 อัตรา ปฏิบัติงานใน 7 จังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศ รายละเอียดดังนี้ 1. สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 12 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) เงินเดือน 15,000 บาท ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ภายในวันที่ 14-22 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม)  2. สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 9 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) เงินเดือน 15,000 บาท ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก หลังเดิม ชั้น 2 อ.เมือง จ.ตาก โทร.0-5551-1298 ภายในวันที่ 14-23 ก.ย.59 (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม)  3. สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 10 อัตรา […]

สำนักงานหม่อนไหมฯ จ.ชุมพร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (22 – 28 ต.ค.56)

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จ.ชุมพร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาบริหารธุรกิจ 2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    […]

สำนักงานจัดหางาน จ.ชุมพร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 11 ก.ย.56)

สำนักงานจัดหางาน จ.ชุมพร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 11 ก.ย.56) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960.- บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางวิชาการเงินและการบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต มีความถูกต้องของงาน รับผิดชอบ เสียสละ […]

1 2 3