กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิป.ตรี16-20ก.ค.61

Advertisement   Advertisement   Advertisement กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ ปฏิบัตงาน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 อ.เมือง จ.ชุมพร ภายในวันที่ 16-20 ก.ค.61 โทร.0 7751 1688 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงเกษตรฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.27มิ.ย.-4ก.ค.61

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาทางด้านพาณิชยการที่เกี่ยวข้อง  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ภายในวันที่ 27 มิ.ย.-4 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 24-30เม.ย.61

    กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น 3) ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ภายในวันที่ 24-30 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 077 510 658 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 2-9เม.ย.61

    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 1. นายสัตวแพทย์ 4 อัตรา เงินเดือน 23,430 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร ระยอง ชุมพร ภูเก็ต สงขลา ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร กรุงเทพ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือนิติศาสตร์ 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร กรุงเทพ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร ภูเก็ต ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการทั่วไป […]

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชุมพร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 12-19ก.พ.61

    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ภายในวันที่ 12-19 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานราชการคนพิการ)กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 8-16ม.ค.61

    กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐนประกอบการสมัครภายในวันที่ 8-16 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานคลังเขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ สำนักงานคลังจังหวัดพังงา สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร สำนักงานคลังจังหวัดระนอง คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 1-7ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 6 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2 ภายในวันที่ 1-7 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สพป.ชุมพรเขต2 รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก ไม่ต้องมีวุฒิครู12-16มิ.ย.60 เงินเดือน15,000

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-16 มิถุนายน 2560  ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โทร : 077-545101 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ไม่ต้องผ่านภาค ก 12-23มิ.ย.60

  กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ตามผลการรับรองจากสถาบัน ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล ขอและยื่นใบสมัค พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร ภายในวันที่ 12-23 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 077 522 006-7 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

มทบ.44 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน บัดนี้-1พ.ค.60

  มณฑลทหารบกที่ 44 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 8 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เปิดรับสมัคร 18 เม.ย.-1 พ.ค.60 ดังรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้                  

1 2 3