(สมัครออนไลน์)กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 15ม.ค.-5ก.พ.61

Advertisement   Advertisement   กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 8 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท (ปฏิบัติงานอยุธยา, ปัตตานี, ชัยนาท, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, พิษณุโลก และยโสธร) คุณสมบัติเฉพาะ Advertisement ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://m-culture.job.thai.com ภายในวันที่ 15 ม.ค.-5 ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา15-24ส.ค.60

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน – ปวช. 11,280 บาท – ปวท./อนุปริญญา 2 ปี 13,010 บาท – ปวส./อนุปริญญา 3 ปี 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. หรือ ปวท./อนุปริญญา 2 ปี หรือปวส./อนุปริญญา 3 ปี ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 510/3 หมู่ 4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร. 0 5640 5227 ภายในวันที่ 15-24 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ม.6/ปวช.10-17ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่ปกครอง 9 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขา 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท กลุ่มงานปกครอง ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท ภายในวันที่ 10-17 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

(สมัครออนไลน์)สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี2-8ส.ค.60

  กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (ชัยนาท) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเลขานุการ 2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาต่อไปนี้  1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ   3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  4) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  5) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  6) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  7) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  8) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ […]

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 26ก.ค.-4ส.ค.60

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 510/3 หมู่ 4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร. 0 5640 5227-8 ภายในวันที่ 26 ก.ค.-4 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก เงินเดือน18,000 บัดนี้-23มิ.ย.60

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจทางการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 510/3 หมู่ 4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร. 0 5640 5227 ภายในวันที่ 14-23 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครงานวุฒิ ม.3 เงินเดือน14,190 16-24ก.พ.60

สำนักงาน ป.ป.ช. โดย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยนาท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 14,190 บาท (ค่าตอบแทน 8,690 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท (จะได้รับเมื่อผ่านการปฏิบัติงาน 6 เดือน)) คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ม.3 ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มให้ครบถ้วน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยนาท 333/2 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร.0 5641 1945-6 ภายในวันที่ 16-24 ก.พ.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครงานวุฒิ ปวส. เงินเดือนขั้นต่ำ11,840 เปิดรับสมัคร11-22ก.ค.59

สำนักงาน ป.ป.ช. โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท รับสมัครคดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง วุฒิ ปวส. รายละเอียดดังนี้ ที่มา : https://www.facebook.com/nacc.chainat/posts/589865097841931?__mref=message_bubble

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (6-12 ก.ย.56)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (6-12 ก.ย.56) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โทร 0-5647-6597 อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน / เอกสารที่ใช้ประกอบรับสมัครงาน

เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา (28 ส.ค. – 20 ก.ย.56)

เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  3 อัตรา (28 ส.ค. – 20 ก.ย.56) เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา ระดับการศึกษา ปวส.,ปวท.,อนุปริญญา หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่งระดับ 2 วุฒิ ปวท. เงินเดือน 6,800 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด วุฒิ ปวส. เงินเดือน 7,460 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท โทร 056-489649 ค่าสมัครสอบ 100 บาท […]

1 2