รับเยอะ! สัมภาษณ์รู้ผลทันที! มอเตอร์เวย์รับสมัครพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียม วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือนสูงสุด14,000 มีที่พัก-รถรับส่งฟรี!!(อ่านรายละเอียดด้านใน)

Advertisement   Advertisement     กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 200 อัตรา ประจำด่านเก็บเงินมอเตอร์เวย์ ชลบุรี – พัทยา ที่กำลังจะเปิดใหม่ปีหน้า 5 ด่าน รายได้สูงสุด 14,000 บาทต่อเดือน พร้อมที่พักอาศัยสำหรับพนักงานและรถรับ – ส่งฟรี กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ในตำแหน่งพนักงานเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 200 อัตรา เพื่อรองรับการเปิดให้บริการด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 ช่วง ชลบุรี – พัทยา ด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบ้านบึง บางพระ หนองขาม โป่ง และ พัทยา โดยปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ประจำด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 5 แห่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ […]

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี29พ.ย.-7ธ.ค.60

    กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักกีฏวิทยา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางกีฏวิทยา 2. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวิทยาการสื่อสาร 3. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิทยาการจัดการ สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล 4. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี/ป.โท27พ.ย.-1ธ.ค.60

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. นักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 2. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 3. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 4. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัคร ตามหน่วยงานที่มีอัตราว่างตามประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 27 พ.ย.-1 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม                

(งานราชการภูมิภาค)กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ม.6/ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี16-22พ.ย.60

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  1. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. และ ได้รับใบนายท้ายเรือกลลำน้ำหรือคนใบคนใช้เครื่องจักรยนต์ของกรมเจ้าท่า สมัครที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.  สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน […]

(สมัครออนไลน์)สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.9-20ต.ค.60

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 4 อัตรา  (บรรจุกรุงเทพ,ชลบุรี,สงขลา,นครสวรรค์) อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาเกษตรกรรม ทางปัศุสัตว์ ประมง ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.oae.go.th ภายในวันที่ 9-20 ต.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มทร.ภาคตะวันออก รับสมัครงานวุฒิ ป.4/ปวส.บัดนี้-3ต.ค.60

  มทร.ภาคตะวันออก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. คนงาน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4 เงินเดือน 7,590 บาท 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.สาขาการบัญชี หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาการตลาด หรือสาขาการจัดการ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เงินเดือน 10,200 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายในวันที่ 25 ก.ย.-3 ต.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ปวช. 12-22ก.ย.60

  กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายในวันที่ 12-22 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 14ก.ย.-4ต.ค.60

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา (ปฏิบัติงาน จ.เชียงใหม่, ชลบุรี, สงขลา) เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://diw.thaijobjob.com ภายในวันที่ 14 ก.ย.-4 ต.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ต.ค.60

  ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560  

(142อัตรา)สสจ.ชลบุรี รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29ส.ค.60

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 142 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม 3 ชั้น 3 ตึกชลนุสรณ์ 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 23-29 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 3 8