กศน.ขอนแก่น รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-9มิ.ย.60

Advertisement   กศน.ขอนแก่น เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูกศน.ตำบล เงินเดือน 18,000บาท จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ 1) ตำแหน่งเลขที่ 6462 ปฏิบัติงานที่ กศน.อำเภอซำสูง 2) ตำแหน่งเลขที่ 6499 ปฏิบัติงานที่ กศน.อำเภอบ้านไผ่ 3) ตำแหน่งเลขที่ 6703 ปฏิบัติงานที่ กศน.อำเภอหนองนาคำ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่งครู กศน. ตำบล ผู้สมัครต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ 1) ครุศาสตร์บัณฑิต 2) การศึกษาบัณฑิต 3) ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ.รับรอง ** ในกรณีที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ถือว่าเป็นคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ดังกล่าวด้วย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง […]

(สมัครออนไลน์)ม.ขอนแก่น รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้-23พ.ค.60

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://hr.kku.ac.th ภายในวันที่ 1-23 พ.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 28,000 บาท – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)  2. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 28,000 บาท – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ กรมการข้าว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17มี.ค.60

  ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 13,000 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-17 มี.ค.60      

(50อัตราสมัครออนไลน์)กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี3-17มี.ค.60

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน 1. บุคลากร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. พนักงานธุรการ 6 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรมและหน่วยงานในส่วนกลาง – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 4. วิศวกรโยธา 3 อัตรา เงินเดือน […]

(สมัครออนไลน์)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ7-21ก.พ.60

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 19 อัตรา บรรจุในหลายจังหวัด เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://dip.job.thai.com 7-21 ก.พ.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 14 หน้า (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วน)                        

(สมัครออนไลน์)กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช.1-15ก.พ.60

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเจาะน้ำบาดาล 18 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ปวช. บรรจุในจังหวัดต่างๆ เปิดรับสมัคร 1-15 ก.พ. 60 ทางเว็บไซต์ http://www.dgr.go.th หรือ https://dgr.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วน)     

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.3 บัดนี้-3ก.พ.60

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 8,690 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 3,500 บาท (จะได้รับเมื่อผ่านการปฏิบัติงาน 6 เดือน) คุณสมบัติเฉพาะ  – ได้รับวุฒิ ม.3 – ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี – มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกบการสมัคร (ตามรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 เลขที่ 177/47 หมู่ 17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภายในวันที่ 23 ม.ค.-3 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 4346 8531-2 […]

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. 24-31ม.ค.60

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 เลขที่ 20/1 ถ.นิกรสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายในวันที่ 24-31 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  

(มีป.ตรีทุกสาขา)กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ป.ตรี 16-20ม.ค.60

กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต 3) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงานที่ ศวพ.ชัยภูมิ – ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ  2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เขต 3) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ศวพ.สกลนคร – ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เลขที่ 180 หมู่ที่ 27 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายในวันที่ 16-20 ม.ค.60   คลิกที่นี่ […]

สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-15ม.ค.60

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ เนื่องด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังนี้.- คุณสมบัติผู้สมัคร (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ) 1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี  3. สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Computer Graphic อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี 4. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็ปไซต์ – ออกแบบ และเขียนโปรแกรมได้ จะพิจารณาพิเศษ 5. สามารถขับรถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ ได้อย่างคล่องแคล่วมีใบอนุญาตขับขี่ 6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร  […]

1 2 3 4 6