มรภ.กาญจนบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1-7มี.ค.62

Advertisement   Advertisement Advertisement     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 988 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภายในวันที่ 1-7 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

รพ.พหลพลหยุหเสนา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-28ก.พ.62

    โรงพยาบาลพหลพลหยุหเสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-3458-7800 ต่อ 1219 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

กรมปศุสัตว์ รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล ปวท./ปวส./อนุปริญญา 14-21ธ.ค.61

    กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เงินเดือน 13,800 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถทำงานในพื้นที่ได้ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ 14-21 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ     

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ วุฒิ ป.โท/ป.เอก สมัครออนไลน์บัดนี้-12ธ.ค.61

    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาอังกฤษ) 2 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.โท/ป.เอก ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา ภาษาศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, MU GRAD Test แนบมาด้วย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment หรือส่งไฟล์เอกสารมาที่อีเมล์ [email protected] บัดนี้-12 ธ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้-5ต.ค.61

    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา : ป.ตรี การบัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา : ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สำหรับการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา : ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สำหรับการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-5 ต.ค.61   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร บัดนี้-28ก.ย.61

    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สำนักสหวิทยาการ คุณวุฒิ ป.โท-เอก/ป.เอก เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-recruitment หรือส่งเอกสารสมัครงานมาที่ [email protected] บัดนี้-28 ก.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

มรภ.กาญจนบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ป.ตรี) บัดนี้-21ก.ย.61

    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจการนักเรียน (แนะแนว) สังกัด ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 อัตรา  – ได้วุฒิ ป.ตรี ด้านครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการศึกษา หรือสาขาจิตวิทยาการแนะแนว สาขาการแนะแนว หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการแนะแนว หรือ – ได้วุฒิ ป.ตรี ด้านมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ธุรการ) สังกัด ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 อัตรา – ได้วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ประชาสัมพันธ์) สังกัด ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 อัตรา – ได้วุฒิ ป.ตรี ด้านครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ – ได้วุฒิ ป.ตรี ด้านศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 23ก.ค.-2ส.ค.61

    กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต10 (กาญจนบุรี) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภายในวันที่ 23 ก.ค.-2 ส.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2707 1655 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี12-20ก.ค.61

    กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 12-20 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3456-4195 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา25มิ.ย.-3ก.ค.61

    กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส.ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 25 มิ.ย.-3 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034 611 144 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1 2 5