เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน รับสมัครดับเพลิง-คนงานทั่วไป 3-11ส.ค.65

Advertisement Advertisement   เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 1. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆหรือได้รับใบประกาศนียบัตรจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วย ดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกให้ 2. คนงานทั่วไป 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ Advertisement อัตราค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 3–11ส.ค.65 (เวลา 08.30 – 16.30น.) ณ สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบล ปากน้ำหลังสวน (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หรือ ทางเว็บไซต์ www.paknamlangsuan.go.th หรือเพจเฟสบุ๊ค : เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน    

องค์การป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง39อัตรา บัดนี้-21มิ.ย.65

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 39 อัตรา 1. พนักงานสัญญาจ้าง งานการประชุม ( สำนักบริหารกลาง) 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ( สำนักบริหารกลาง) 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคเหนือบน (สำนักบัญชีและการเงิน) 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ป.ตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 4. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักบัญชีและการเงิน) 1 อัตรา ป.ตรี […]

รร.เฉลิมพระเกียรติฯนครศฯ รับสมัครครูคณิต, วิทย์, พลศึกษา 30พ.ค.-3มิ.ย.65

  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, และพลศึกษา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครด้วยตนเอง 30พ.ค.-3มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักประชาสัมพันธ์เขต6 รับสมัครพนักงาน ปวส./ป.ตรี บัดนี้-2มิ.ย.65

  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญซี, คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา การบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้าง 11,500 บาท วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-2มิ.ย.65 (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เลขที่ 40 ถนนนิพัทธ์ สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครเข้ารับ การคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 […]

กองทัพภาคที่ 4 รับสมัครบรรจุบรรณารักษ์ ป.ตรี บัดนี้-17มิ.ย.65

  กองทัพภาคที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 (อัตราค่าตอบแทนเป็นราย เดือน ๆ ละ 18,000 บาท) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ กำหนดการรับสมัคร บัดนี้-17มิ.ย.65 ในวัน และเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา) ณ กองกำลังพลกองทัพภาคที่ 4 (ส่วนงานบรรจุฯ) อาคาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพยาบาล บัดนี้-7มิ.ย.65

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรกจำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 106 ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตำแหน่งเลขที่ 135 ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-7ก.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ใน https://dsdw.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เทศบาลนครตรัง รับสมัครพนักงานจ้าง40อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส. 2-14มิ.ย.65

  เทศบาลนครตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 40 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ (มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า5 ปี) พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 1 อัตรา, รถบรรทุก 6 ล้อ 1 อัตรา) ผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ 4 ล้อ 10 อัตรา, รถโดยสารพัดลม ชนิด 40 ที่นั่ง 1 อัตรา, รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ […]

สถาบันวิจัยพืชสวน รับสมัครนักวิชาการเกษตร บรรจุเชียงใหม่,สุโขทัย,ยะลา

  สถาบันวิจัยพืชสวน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวส.) 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย, ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บัดนี้-1มิ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะแพทยศาสตร์ มอ.รับสมัครพนักงาน ปวส./ป.ตรี 16อัตรา บัดนี้-23พ.ค.65

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน 16 อัตรา 1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบงาน) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  6 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นซึ่งเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิตและ ก.พ. รับรองวาเป็นสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ 2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่าย และDatabase) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ป.ตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ซึ่งเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต และ ก.พ รับรองว่าเป็นสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ 3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้านระบบพัฒนา Application) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ป.ตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆซึ่งเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต และ ก.พ. รับรองว่าเป็นสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ 4) […]

อบต.อ่าวนาง รับสมัครครู-ตำแหน่งอื่นๆ7อัตรา บัดนี้-2มิ.ย.65

  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกสังคมศึกษา) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท วุฒิ ป.ตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ ประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 2. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท วุฒิ ป.ตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ ประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 3. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท วุฒิ ป.ตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.ก.ท. หรือ ก.อบต. […]

1 2 10