มทร.ศรีวิชัย รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-23มิ.ย.64

Advertisement   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2564 สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 1. นักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี 2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น บัดนี้- 23มิ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ10อัตรา วุฒิ ป.ตรี

  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) ปฏิบัติงานที่ สมุทรสาคร หัวหิน ชุมพร ภูเก็ต พังงา พัทลุง หาดใหญ่ นราธิวาส อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้สื่อ Social Media ได้เป็นอย่างดี ขับรถยนต์ได้ รู้เส้นทางในพื้นที่ และมีประสบการณ์ด้านสินเขื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานงานที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย *รบกวนระบุสาขาที่สนใจ* คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น […]

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-16มิ.ย.64

  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงาน จ.ตรัง ขอรับใบสมัครได้ที่ http://trang.m-society.go.th/ บัดนี้-16 มิ.ย.64 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐาน ทางไปรษณย์ เท่านั้น บัดนี้-16 มิ.ย. 64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟ รับสมัครช่างฝีมือ วุฒิ ม.3 ยะลา บัดนี้-15มิ.ย.64

  งานเครื่องกลบำรุงทางหนักหาดใหญ่(ยะลา)  รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ ตำแหน่งช่างฝีมือ 1 ( คนการช่าง) 2 อัตรา วุฒิ ม.3 ขอรับใบสมัคร ที่ทำการ/ที่ตั้งหน่วยชั่วคราวงานเครื่องกลบำรุงทางหนักหาดใหญ่ ที่ สถานี ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทร. 095-928-6319 ในวัน และเวลาราชการ รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) การรับสมัครครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ200อัตรา 1-22มิ.ย.64

  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (พื้นที่ทั่วไป) บรรจุครั้งแรก 197 อัตรา บรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ ยกเว้น จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) บรรจุครั้งแรก 3  อัตรา บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ผู้สมัครสอบหน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ […]

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ มอ.รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัดนี้-8มิ.ย.64

  สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์1. พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร  6 อัตรา อัตราจ้าง : อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ทั้งนี้ หากผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน และผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก อาจจะได้รับการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างให้สูงขึ้น แต่ไม่เกิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,750 บาท  สวัสดิการ : ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุ และสวัสดิการอื่นตามนโยบายของสำนักนวัตกรรมดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Object Oriented สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Studio ได้ สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# […]

ท่าอากาศยานระนอง รับสมัครช่างCCTV-ดับเพลิง วุฒิ ปวส.17-31พ.ค.64

  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง นายช่าง CCTV อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติหากสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม, เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท วุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร) คุณสมบัติและลักษณะเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (1) เพศชาย อายุ 18 – 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (2) มีสัญชาติไทย (3) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม. (ทั้งนี้ส่วนสูงและน้ำหนักตัวต้องมี ความสมดุลกัน) (4) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ของกรมการรักษา ดินแดน (5) มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่ามี […]

ท่าอากาศยานระนอง รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิ ปวส. 13-31พ.ค.64

    ท่าอากาศยานระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง (ไม่ผ่าน ก.พ.) วุฒิ ปวส. ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถรับใบสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน ระนอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://minisite.airports.go.th/ranong และ www.airports.go.th  กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน ระนอง ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 13-31 พ.ค.64 หรือส่งเอกสาร การสมัครผ่านทางไปรษณีย์มายัง ท่าอากาศยานระนอง เลขที่ 91 ม.3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สาธิต ม.อ. รับสมัครอาจารย์เคมี, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคม บัดนี้-31พ.ค.64

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.โท บัดนี้-31พ.ค.64 อาจารย์สาขาวิชาเคมี รายละเอียดเพิ่มเติม http://eduit.pn.psu.ac.th/images/uploaded/word%2027-4-64%20%20kama.pdf  อาจารย์ภาษาไทย รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://eduit.pn.psu.ac.th/images/uploaded/work%2027-4–64.pdf อาจารย์วิทยาศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://eduit.pn.psu.ac.th/images/uploaded/work%2027-4-64.pdf  อาจารย์สังคมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม http://eduit.pn.psu.ac.th/images/uploaded/word%2027-4-64.pdf

1 2 6