กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.21-27มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ Advertisement 1) เจ้าพนักงานพัสดุ 5 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา บรรจุสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) 2 อัตรา, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) 1 อัตรา, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) 1 อัตรา, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) 1 อัตรา 2) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา บรรจุสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) 3) ช่างเจาะบ่อบาดาล 2 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา/วุฒิ ม.6 ทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ […]

ศูนย์การทหารม้า รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 20-24มิ.ย.65

  ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พนักงานบริการ ศม. 2 อัตรา (ชาย, หญิง) วุฒิ ม.3/ปวช./ปวท./ปวส. รับสมัคร 20-24มิ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารรับรอง ลานสวนสนาม ค่ายอดิศร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง39อัตรา บัดนี้-21มิ.ย.65

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 39 อัตรา 1. พนักงานสัญญาจ้าง งานการประชุม ( สำนักบริหารกลาง) 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ( สำนักบริหารกลาง) 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคเหนือบน (สำนักบัญชีและการเงิน) 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ป.ตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 4. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักบัญชีและการเงิน) 1 อัตรา ป.ตรี […]

สสส.รับสมัคร จนท.การเงิน วุฒิ ป.ตรี เพศหญิง บัดนี้-15มิ.ย.65

  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงานฯ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชี หากมีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชีในโครงการของ สสส.จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่) ไม่สูบบุหรี่ และหรือ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร มาที่ ทาง Email : [email protected] (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานเจ้าหน้าที่การเงิน) บัดนี้-15มิ.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.artculture4health.com/contents/view/3052

เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก บัดนี้-1มิ.ย.65

  เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 29 ตำแหน่ง 55 อัตรา สำนักปลัดเทศบาล 9 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดับเพลิงไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานหรือส่วนราชการ พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ พนักงานดับเพลิง […]

สสส.รับสมัคร หัวหน้านักวิชาการบริหารโครงการ วุฒิ ป.โท มีประสบการณ์2ปี

    แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. รับสมัคร หัวหน้านักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 30,000 บาท เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ป.โทหรือเทียบเท่า ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดกิจกรรมและการประชุม การลงพื้นที่ในชุมชน อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์บริหารโครงการย่อยของ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการเรียนรู้และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่) ไม่สูบบุหรี่ และหรือไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร มาที่ ทาง […]

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครผู้จัดการร้านค้า วุฒิ ปวส. บัดนี้-3มิ.ย.65

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ ตำแหน่งผู้จัดการร้านค้า 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.มีประสบการณ์ด้านการขาย ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สมัครทางอีเมล์ 23พ.ค.-3มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพยาบาล บัดนี้-7มิ.ย.65

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรกจำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 106 ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตำแหน่งเลขที่ 135 ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-7ก.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ใน https://dsdw.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครพนักงานราชการ18อัตรา 1-15 มิ.ย.65

  ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รับสมัครพนักงานราชการ ประเภททั่วไป 18 อัตรา  1. ช่างกลโรงงาน (กลุ่มงานเทคนิค) 11 อัตรา (ชาย) วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 2. ช่างโลหะ(กลุ่มงานเทคนิค) 1 อัตรา (ชาย) วุฒิ ปวช./ปวส.สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม, สาขาวิชาช่างโลหะรูปพรรณ, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 3. ช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิด (กลุ่มงานเทคนิค) 1 อัตรา (ชาย) วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 4. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ […]

สำนักงานสถิตินนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-30พ.ค.65

  จังหวัดนนทบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี 1.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้าง – 30 กันยายน 2565 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 อัตราว่าง 5 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้าง – 30 กันยายน 2565 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ (2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office Power Point Adobe Illustrator SPSS หรือโปรแกรมออกแบบการนำเสนอข้อมูล Infographic การปรับปรุงเว็บไซต์เบื้องต้นและอื่นๆ […]

1 2 22