122อัตรา!! เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3 22-30ม.ค.62

Advertisement   Advertisement   เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 122 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีประสบการณ์การทำงานตามที่กำหนด) 1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 4. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท 5. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท Advertisement พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) 1. พนักงานขับรถยนต์ 7 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท […]