ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ10อัตรา วุฒิ ป.ตรี

Advertisement   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) ปฏิบัติงานที่ สมุทรสาคร หัวหิน ชุมพร ภูเก็ต พังงา พัทลุง หาดใหญ่ นราธิวาส อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้สื่อ Social Media ได้เป็นอย่างดี ขับรถยนต์ได้ รู้เส้นทางในพื้นที่ และมีประสบการณ์ด้านสินเขื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานงานที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย *รบกวนระบุสาขาที่สนใจ* คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-28เม.ย.60

    สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 21 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครบัดนี้-28 เม.ย.60 ตามรายละเอียดในเอกสารด้านล่างต่อไปนี้