เรือนจำกลางบางขวาง รับสมัครนักวิชาการทันตสาธารณสุข บัดนี้-4มิ.ย.64

Advertisement   เรือนจำกลางบางขวาง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางบางขวาง ตำแหน่งนักวิชาการทันตสาธารณสุข  วุฒิ ป.ตรี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารทั่วไป เรือนจำกลางบางขวาง เลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 บัดนี้-4มิ.ย.64 โทร. 02 525 0486 ถึง 8 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันทันตกรรม รับสมัครนายช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. บัดนี้-31พ.ค.64

    สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 (อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน) สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่บัดนี้-31พ.ค.64 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครวิทยากร สอนวิชาคณิต ม.ปลาย

  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากรประจำโครงการห้องเรียนพิเศษ) รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเงินรายได้สถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 25,000 – 30,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป หากมีใบประกอบวิชาชีพและมีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติการสอนไม่เกิน 20 คาบ/สัปดาห์ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-961- 8891–3 หรือติดต่อนางสาวสุวิมล อนันต์ทวีรัชต์ 083-352-0601 หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ไม่เว้นวันหยุดราชการ บัดนี้-25พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 5