สสส.รับสมัคร จนท.การเงิน วุฒิ ป.ตรี เพศหญิง บัดนี้-15มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงานฯ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท Advertisement เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชี หากมีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชีในโครงการของ สสส.จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่) ไม่สูบบุหรี่ และหรือ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร มาที่ ทาง Email : [email protected] (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานเจ้าหน้าที่การเงิน) บัดนี้-15มิ.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.artculture4health.com/contents/view/3052

สสส.รับสมัคร หัวหน้านักวิชาการบริหารโครงการ วุฒิ ป.โท มีประสบการณ์2ปี

    แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. รับสมัคร หัวหน้านักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 30,000 บาท เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ป.โทหรือเทียบเท่า ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดกิจกรรมและการประชุม การลงพื้นที่ในชุมชน อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์บริหารโครงการย่อยของ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการเรียนรู้และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่) ไม่สูบบุหรี่ และหรือไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร มาที่ ทาง […]

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครผู้จัดการร้านค้า วุฒิ ปวส. บัดนี้-3มิ.ย.65

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ ตำแหน่งผู้จัดการร้านค้า 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.มีประสบการณ์ด้านการขาย ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สมัครทางอีเมล์ 23พ.ค.-3มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสถิตินนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-30พ.ค.65

  จังหวัดนนทบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี 1.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้าง – 30 กันยายน 2565 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 อัตราว่าง 5 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้าง – 30 กันยายน 2565 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ (2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office Power Point Adobe Illustrator SPSS หรือโปรแกรมออกแบบการนำเสนอข้อมูล Infographic การปรับปรุงเว็บไซต์เบื้องต้นและอื่นๆ […]

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงาน42อัตรา บัดนี้-27พ.ค.65

  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 42 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ คนงานประจำรถขยะ 21 อัตรา คนงาน 15 อัตรา คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 6 อัตรา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง บัดนี้– 27 พ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวง พม.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี70อัตรา

  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 นักพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง)  1 อัตรา กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฏร์) สุราษฎร์ธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ (ส่วนกลาง) 4 อัตรา (กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 1 อัตรา, ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) กองตรวจราชการ 3 อัตรา) นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) ปทุมธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) นนทบุรี กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) นครราชสีมา กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา […]

สวรส.รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.65

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาบัญชี การเงิน รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งมาที่ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 หรอ Email : [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-18พ.ค.65

  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 พนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการคลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ วุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ วุฒิ ปวท.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น […]

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครวิศวกร-ตำแหน่งอื่นๆ12อัตรา บัดนี้-27เม.ย.65

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา  วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา กองแผนงาน (ปฏิบัติงานที่จังหวัดนนทบุรี) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกร(ชีวการแพทย์) 1 อัตรา ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 (ปฏิบัติงานที่จังหวัดพิษณุโลก) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานี) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด วิศวกรโยธา 4 อัตรา ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี) 1 อัตรา, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 (ปฏิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 (ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุดรธานี) 1 อัตรา, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 (ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมา) 1 อัตรา […]

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ 25-29เม.ย.65

  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน ได้แก่ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว และผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เสมียน 1 อัตรา เสมียนบัญชีคุม 1 อัตรา  พลขับรถ 1 อัตรา (เฉพาะทหารกองหนุน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง เสมียน และเสมียนบัญชีคุม วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามแผน การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีด และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ตำแหน่ง พลขับรถ วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามแผน การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน รวมทั้งทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก ที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2563 ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี […]

1 2 7