กรมส่งเสริมสหกรณ์เผย ‘ครู-ทหาร-ตำรวจ’ หนี้ล้นรวมทะลุ1ล้านล้าน หลังใช้หนี้ต่อเดือนเหลือเงินแค่10-20%

Advertisement   นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายหลังเสนอข้อกังวลและปัญหาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ต่อนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจัดการและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยให้นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ให้เชิญตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), กระทรวงการคลัง และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมเป็นคณะกรรมการในการร่วมแก้ปัญหาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องการผู้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุนเข้ามาช่วยศึกษาผลกระทบและวางเกณฑ์การกำกับที่เหมาะสม เพื่อให้มาช่วยออกเกณฑ์การกำกับในเรื่องการลงทุน การกำหนดสัดส่วนของเงินลงทุนต่อทุนสหกรณ์ การกำหนดอันดับเครดิตที่สหกรณ์สามารถลงทุนได้เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันการกำกับดูแลในเรื่องการลงทุน ความเสี่ยง สหกรณ์ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีแรงต้านจากสหกรณ์ขนาดใหญ่ และกังวลเรื่องผลกระทบต่อระบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ปัญหาที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กังวลสถานการณ์ความผันผวนของตลาดเงิน และแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ในอนาคต จะทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีปัญหาด้านการเงิน เนื่องจากขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เกิดความไม่สมดุลระหว่างหนี้ที่ให้กู้ระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน โดยสหกรณ์ผู้ให้กู้มีประมาณ 40-50 แห่งทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ มีสถานะเงินล้นระบบ เพราะมีอัตราดอกเบี้ยที่ 2.5-4% สูงกว่าระบบธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.75-1% ซึ่งเป็นเงินฝากระยะสั้นดอกเบี้ยสูง จึงมีการนำเงินมาฝากจำนวนมาก ขณะที่สหกรณ์ผู้กู้ ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร […]