‘ปารีณา-กรณ์’รอดหุ้นสื่อ อีก32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้

จากการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์จะประกอบธุรกิจ ตามคำร้องพบว่ามี 9 ราย ที่ระบุวัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน หนังสือฯ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ที่จะเข้าข่ายให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องในส่วนของผู้ถูกร้อง 9 คนประกอบด้วย นายศาสตรา ศรีปาน, นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์, น.ส.ภริม พูลเจริญ, น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, นายจักรพันธ์ พรนิมิต, นายกรณ์ จาติกวณิช, นายประมวล พงศ์ถาวราเดช และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์