ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19เม.ย.65

Advertisement Advertisement   ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า รับสมัครพนักงานเอกชนดำเนินงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2565 รับสมัครพนักงานเอกชนดำเนินงาน (TOR) เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า 1) งานวิชาการป่าไม้ 2 อัตรา (ฝ่ายอนุญาตและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า และฝ่ายวิชาการ) 1.คุณสมบัติเงื่อนไข 1.1 ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวนศาสตร์ 1.2 อายุไม่เกิน 30 ปี 1.3 สามารถร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานราชการท้องที่ (ต่างจังหวัด) ได้ 1.4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 1.5 ปฏิบัติงานในวันราชการ เวลา 08.30 – 18.00 น. Advertisement 2) งานนิติกร 1 อัตรา (ฝ่ายอนุรักษ์พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า) 2. คุณสมบัติ/เงื่อนไข […]