กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดให้ขยายวงเงินกู้ Food Truck เพิ่มเป็น1,000,000

Advertisement   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ขยายวงเงินกู้ให้กับกลุ่มฟู้ดทรัคจากเดิม 1 แสนบาท เป็น 1 ล้านบาท พร้อมคิดดอกเบี้ย 4 % โดยมีเงื่อนไขต้องเข้าร่วมกิจกรรมของทาง กสอ. ก่อน นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียน เปิดเผยว่า คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนมีมติอนุมัติขยายการให้สินเชื่อแก่กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มฟู้ดทรัค เป็น 1 ล้านบาทต่อราย จากเดิม 1 แสนบาทต่อราย วงเงินเท่ากับกลุ่ม SME และวิสาหกิจชุมชน ในอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี “จากการสำรวจพบว่า ฟู้ดทรัคมีความต้องการสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 500,000-700,000 บาท กรรมการเงินทุนฯ จึงเห็นชอบขยายวงเงิน มีเงื่อนไขคือ ผู้ประกอบการจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการกับ กสอ.ในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างโอกาสในธุรกิจฟู้ดทรัค การถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นต้น” ทั้งนี้ ปัจจุบันมีฟู้ดทรัคภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม […]