สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช.

Advertisement Advertisement   กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.2) 1อัตราปฏิบัติงานที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2จังหวัดพิษณุโลก อัตราเงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 (สวพ.2) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 9-16ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ม.3-ปวช.

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.7) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง วุฒิ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ 2. พนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.7) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี วุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 (สวพ.7) ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24-30พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่2 รับสมัครจนท.วิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรี

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤษภาคม 2565 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวพ.2) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ – สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก) – ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร (จังหวัดพิจิตร) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 (สวพ.2) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม […]

สำนักวิจัยฯเกษตรเขต8 สงขลา รับสมัครเจ้าพนักงานเกษตร วุฒิ ปวส./อนุปริญญา

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2565 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.8) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา ค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 (สวพ.8) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (16 – 20 ธ.ค.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ธ.ค.56 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนไว้ สามารถใช้คำสั่งให้เครื่องประมวลผลทำงาน ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง สามารถใช้อุปกรณ์ เครือข่าย และสื่อสารกับคอมพิเตอร์ในการเชื่อมโยงระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเครื่องอิเลคทรอนิกส์ และสามารถใช้ระบบ งานต่าง ๆ ของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ต.ค.2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก 2.ชื่อตำแหน่ง :     ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (2 – 6 ก.ย.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (2 – 6 ก.ย.56)     ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 1) อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี ทางพณิชยการ ทางเลขานุการ ทางการขาย ปฏิบัติงานที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 3 จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 3 จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (เขต 3) อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญตรี หรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี้ ทางการเกษตร, ทางพฤกษศาสตร์, ทางเทคโนโลยีชีวภาพ, ทางวิทยาศาสตร์เกษตร,ทางโรคพืช ปฏิบัติงานที่ :  ขอนแก่น […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (29 ส.ค. – 4 ก.ย.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (29 ส.ค. – 4 ก.ย.56)     ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเกษตร (เขต1) อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ เชียงใหม่และลำปาง) ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (2 – 8 ส.ค 56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา (2 – 8 ส.ค 56)   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เปิดรับสมัครงานราชการ  โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ 1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 3. […]