สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการดูแลการใช้รถส่วนกลาง (บัดนี้ – 10 ก.ย. 2556)

Advertisement สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการดูแลการใช้รถส่วนกลาง (บัดนี้ – 10 ก.ย. 2556) Advertisement สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครงานราชการ  เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการดูแลการใช้รถส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน 10,200 บาท + ค่าล่วงเวลานอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ คุณวุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา ระยะจ้าง 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 Advertisement มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ (ชั้น20) สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สอบคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 กันยายยน 2556 เวลา 09.30 น. ณ สถานที่รับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 422 […]