สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน

Advertisement   สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2564 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ค่าตอบแทน 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 (พิษณุโลก) ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 199 หมู่ 4 ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย […]