สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 7 มี.ค.57)

Advertisement สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มี.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท ทางสาธารณสุข สาขาระบาดวิทยา /วิทยาการระบาด/การระบาดคลินิก/วิทยาการระบาดคลินิก /วิทยาการระบาดทางการแพทย์ /โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด /เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาการวิจัยทางสังคม สาขาการวิจัยและประเมิน สาขาการวิจัยดำเนินงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มีนาคม 2557 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 […]

สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (28 ต.ค. – 5 พ.ย.56)

สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. – 5 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 15,960 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน (ดูลักษณะงานได้ตามลิ้ง) สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานสอบ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.mhtech.dmh.go.th/ ดูลักษณะงาน / อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร ที่นี้