สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (7 – 18 ต.ค.56)

Advertisement สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  เอกการศึกษาพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) เอก การศึกษาพิเศษ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอก การศึกษาพิเศษ – ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตปะกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ครูสอนนักเรียนพิการ ปฏิบัติงานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 […]