สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 13-31มี.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองใน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Advertisement 2 ตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาเคมีหรือทางเคมีเทคนิค สมัครทางเว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com/ 13 – 31 มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ม.ค.66

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำนักงานเลขานุการกรม 3 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีทักษะเฉพาะทาง เช่น ตัดต่อคลิปวิดีโอ ฯลฯ 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีทักษะเฉพาะทาง เช่น ตัดต่อคลิปวิดีโอ ฯลฯ 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีทักษะเฉพาะทางในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator/Photoshop/Premiere/ After Effects หรือโปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว และโปรแกรมกราฟิกอื่น ๆ […]

ป.ป.ส.รับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.วุฒิ ป.ตรี 15อัตรา บัดนี้-31พ.ค.65

  สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 6 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชานิติศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  9–31พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://oncb.thaijobjob.com/ […]

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา

  สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 20 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองใน ทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. […]

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครพนักงานกองทุน 7 อัตรา 9-19 ส.ค.64

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครพนักงานกองทุน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-19 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ป.ตรี 21-25 มิ.ย.64

  สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของกองทุน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 9 อัตรา

[ads=center] สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 31 ต.ค – 20 พ.ย.2557 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ชื่อตำแหน่ง :    นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :    15,000 – 16,500 บาท ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    9 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  1. ด้านการปฏิบัติการ  […]

error: