สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครพนักงานกองทุน 7 อัตรา 9-19 ส.ค.64

Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครพนักงานกองทุน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-19 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ป.ตรี 21-25 มิ.ย.64

  สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของกองทุน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 9 อัตรา

[ads=center] สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 31 ต.ค – 20 พ.ย.2557 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ชื่อตำแหน่ง :    นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :    15,000 – 16,500 บาท ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    9 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  1. ด้านการปฏิบัติการ  […]