สำนักงาน ปปส. ภาค 1 รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี 13อัตรา 30ก.ย.-6ต.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 จำนวน 13 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป ทุกสาขาวิชามีทักษะในการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office Advertisement ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” และยื่นใบสมัครพร้อม เอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ภาค 1 เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 3 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 ตั้งแต่ 30ก.ย.-6ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))