ก.พ.เปิดให้กรอกข้อมูลล่วงหน้าวันสุดท้าย ก่อนสมัครสอบ ภาค ก พรุ่งนี้

Advertisement สำนักงาน ก.พ. เปิดให้ กรอกข้อมูลล่วงหน้า “สอบ ก.พ.2565” สอบ ภาค ก ล่วงหน้า ก่อนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th โดยเริ่มเปิดระบบให้เข้าใช้งานแล้ว ซึ่งการ กรอกข้อมูลล่วงหน้า เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากในวันสมัครสอบ ไม่ใช่การสมัครสอบ ภาค ก แต่อย่างใด Advertisement วัตถุประสงค์ – เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สนใจที่จะสมัครสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. – เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. – เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลผู้สอบผ่าน ภาค ก ก่อนการรับสมัครสอบจริง ประโยชน์สำหรับผู้กรอกข้อมูลล่วงหน้า – ไม่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากในวันรับสมัครสอบจริง – ทำให้การสมัครสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว – ทำให้ลดความหนาแน่นในการเข้าเว็บไชต์ในวันรับสมัครจริง Advertisement ทั้งนี้ สามารถ กรอกข้อมูลล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th (หัวข้อ ระบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้าเพื่อเตรียมการสมัครสอบ […]

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565 จำนวน 600,000 ที่นั่ง

ทางเพจ สำนักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่ข่าว รับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565 โดยจะเปิดรับสมัครในเดือน มิถุนายน 2565 โดยจะให้ผู้ที่สนใจสมัครสอบ กรอกข้อมูลล่วงหน้าก่อนตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เตรียมตัวกันให้พร้อม !! “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 65 ผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะเปิดระบบให้เข้าใช้งาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยทางสำนักงาน ก.พ. จะมีการเปิดรับสมัคร 2 แบบ 1. E-Exam ระดับปริญญาตรี 100,000 ที่นั่ง เปิดรับสมัคร พฤษภาคม 2565 วุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบได้แก่ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท – สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (e-Exam) ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ […]

สำนักงาน ก.พ. เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564

สำนักงาน ก.พ. กำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 และจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_337 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. […]

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.23อัตรา วุฒิ ปวส.1-19พ.ย.64

  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 23 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ภายในวันที่ 1-15 พ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))  

สำนักงาน ก.พ.ยกแผนปฏิรูปปี’65-70 โต้โซเชียล ปมข่าวไม่บรรจุนศ.แพทย์

“สำนักก.พ.” ยัน คกร.-ก.พ.-สธ. ร่วมทำแผนปฏิรูปฯ65-70 รองรับนศ.แพทย์-ทันตแพทย์ จ่อ เสนอครม. ชี้ ข้อความออนไลน์คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ปมกระแสข่าวนศ.ทันตแพทย์ไม่ได้รับการบรรจุขรก. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานก.พ. ชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊ก กรณีข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้แชร์ข้อมูลว่า “นักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในระหว่างชดใช้ทุน และขึ้นอยู่กับการจัดสรรตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณ โดยในปี 2564 จะเป็นปีสุดท้ายที่จะบรรจุเป็นข้าราชการ หลังจากนี้สถานะอาจจะเป็นลูกจ้างทั่วไป แต่จบการศึกษามายังต้องใช้ทุนอยู่เหมือนเดิม” ว่า สำนักงานก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ขอเรียนว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากที่ผ่านมาการบริหารอัตรากำลังเพื่อบรรจุนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ตั้งแต่ปี 2547–2563 นั้น คปร.ได้จัดสรรอัตราข้าราชการให้กับกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 122,430 ตำแหน่ง โดยในจำนวนนี้เป็นตำแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์ รวม 25,035 ตำแหน่ง (นายแพทย์ 19,275 ตำแหน่ง และทันตแพทย์ 5,760 ตำแหน่ง) อีกทั้ง คปร. สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดทำ “แผนปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข” ซึ่งประกอบด้วย 3 […]

1 2 4