(สมัครออนไลน์)สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา

Advertisement สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ปวส./อนุปริญญา(หลักสูตร 3 ปี) เงินเดือน 11,500-12,650 บาท Advertisement 1. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.หรือสูงกว่า สำหรับผู้สมัครสอบที่ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท ให้แนบสำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท เพิ่มมาอีก 1 ฉบับ Advertisement 2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี หรืออนุปริญญาหลักสูตร […]

(20อัตรา)สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ14ธ.ค.59-5ม.ค.60

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 10 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 2. เศรษฐกรปฏิบัติการ 10 อัตรา  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.oae.go.th หัวข้อ "สมัครงาน" ภายในวันที่ 14 ธ.ค.59-5ม.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง (25 พ.ย. – 17 ธ.ค.56)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ บรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 17 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 13300 – 14630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. บรรจุครั้งแรกที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดโทร 0 29407227 หรือ 0 29405550-1 ต่อ 109 หรือ […]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (25 ต.ค. – 5 พ.ย.56)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. – 5 พ.ย.2556 ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน (ด้านนโยบาย) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ค่าสมัครสอบ 200 บาท อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน (4 – 17 ก.ย.56)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน (4 – 17 ก.ย.56) ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน (ด้านต่างประเทศ) อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี และสามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงานที่กำหนดได้ คุณสมบัติ มีความรู้ภาษาอังกฤษ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเยี่ยม สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ชั้น 3) ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ค่าสมัครสอบ 200 บาท   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้ <<

1 3 4