สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง (25 พ.ย. – 17 ธ.ค.56)

Advertisement สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ บรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 17 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 13300 – 14630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. บรรจุครั้งแรกที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดโทร 0 29407227 หรือ 0 29405550-1 ต่อ 109 […]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (25 ต.ค. – 5 พ.ย.56)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. – 5 พ.ย.2556 ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน (ด้านนโยบาย) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ค่าสมัครสอบ 200 บาท อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน (4 – 17 ก.ย.56)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน (4 – 17 ก.ย.56) ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน (ด้านต่างประเทศ) อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี และสามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงานที่กำหนดได้ คุณสมบัติ มีความรู้ภาษาอังกฤษ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเยี่ยม สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ชั้น 3) ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ค่าสมัครสอบ 200 บาท   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้ <<

1 2 3