สศค.รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-21มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ Advertisement นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ***ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-21มิ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครนักวิชาการเงินฯ-ตรวจสอบภายใน ป.ตรี

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) 1 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี 2 ตำแหน่ง เงินเดือน : 15000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2 ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน : 15000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สมัครทางเว็บไซต์ : https://fpo.thaijobjob.com วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุ ขรก. ตำแหน่งนักวิชาการเงินฯ

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รายละเอียดแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับเดียวกัน กับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที  http://fpo.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 68 อัตรา

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 68 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มกราคม 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-21 มกราคม 2565 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม 2565 1. ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ปริญญาตรี)  […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 9 อัตรา

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา **ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ.** ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 3 อัตรา วุฒิ ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ป.โท ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 4. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  1 อัตรา วุฒิ ป.โท ทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ […]

รายได้รัฐบาลสุทธิ ครึ่งปีแรก1.01ล้านล้าน ต่ำกว่าคาด1.22แสนล้าน ผลจากโควิด

รายได้รัฐบาลสุทธิครึ่งปีแรก 1.01 ล้านล้านบ. ต่ำกว่าคาด 1.22 แสนล้านบ. ผลจากพิษโควิด-19 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิครึ่งปีแรก ที่ต่ำกว่าประมาณการ เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสาหรับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ อย่างไรก็ตาม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายให้กรมภาษีไปเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2564 ให้เข้าเป้า ซึ่งขณะนี้กรมจัดเก็บรายได้ ทั้งกรมสรรพสาพร สรรพสามิต และกรมศุลกากร ก็รับนโยบายไปแล้ว และจะเร่งดูแล หลังจากในช่วงที่ผ่านมาจัดเก็บรายได้พลาดเป้าหมายไปกว่าแสนล้านบาท “เราเข้าใจในเรื่องสถานการณ์โควิด แต่เรื่องเป้าเก็บรายได้ของแต่ละกรมก็ยังอยากให้เป็นไปตามเป้าหมายประมาณการของเอกสารงบประมาณ อย่างไรก็ดี อาจจะมีการหลุดเป้าหมายไปบ้าง ซึ่งกระทรวงการคลังก็เห็นสัญญาณการเก็บรายได้ที่ลดลง ซึ่งแต่ละกรมจึงจะต้องเร่งดูแลเรื่องนี้ ขณะเดียวกัน สศค. ก็ต้องติดตามว่าช่วงที่เหลือจะสามารถทำได้ใกล้เคียงเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนบ้าง”น.ส.กุลยา กล่าว รายงานจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม […]

1 2 5