สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างหลายอัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี/ป.โท

Advertisement Advertisement   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา ป.โททุกสาขาวิชา มีทักษะภาษางอังกฤษดีพอควร Advertisement 2. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา มีความสามารถในโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe illustrator และการตัดต่อวิดีโอ มีความสามารถในการถ่ายภาพ มีทักษะในการใช้กล้องถ่ายรูป มีความรู้การประชาสัมพันธ์ทาง Social Media 3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช.ทุกสาขา มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://fpo.thaijobjob.com บัดนี้-14ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเศรษฐกร37อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-14ก.พ.66

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษฐกร37อัตรา – วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้ – วุฒิ ป.โท 17 อัตรา ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี รับสมัครทางเว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com บัดนี้-14ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครนักวิชาการเงินฯ-นักบัญชี บัดนี้-31ม.ค.66

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี บริหารธุรกิจ 2. นักบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี สมัครทางเว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com บัดนี้-31ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบรรจุเศรษฐกร ป.ตรี 20ธ.ค.65-2ม.ค.66

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเศรษฐกร 2 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 20ธ.ค.65-2ม.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะทำการปิดรับ สมัครในวันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น. โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ก.คลัง ยืนยันลงทะเบียนบัตรคนจน ได้ทุกคน “ไม่ใช่ 1 ครอบครัว 1 สิทธิ”

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 พบว่า ณ เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 6,657,136 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,097,333 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 1,559,803 ราย ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ 1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน 2) ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 3 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ใน http://fpo.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สศค.รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-21มิ.ย.65

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ***ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-21มิ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครนักวิชาการเงินฯ-ตรวจสอบภายใน ป.ตรี

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) 1 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี 2 ตำแหน่ง เงินเดือน : 15000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2 ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน : 15000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สมัครทางเว็บไซต์ : https://fpo.thaijobjob.com วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุ ขรก. ตำแหน่งนักวิชาการเงินฯ

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รายละเอียดแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับเดียวกัน กับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที  http://fpo.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 68 อัตรา

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 68 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มกราคม 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-21 มกราคม 2565 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม 2565 1. ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ปริญญาตรี)  […]

1 2 6