สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 109 อัตรา บัดนี้ -11ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน 28 อัตรา เงินเดือน 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 1) มีสภาพร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ความแข็งแรง ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ 2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ 3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน 15 อัตรา เงินเดือน 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเลขานุการ และ 2) มีความสามารถในการจดรายงานการประชุม และถอดถ้อยคำเป็นตัวพิมพ์ มีความสามารถ ใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ […]

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุขรก.109อัตรา วุฒิ ปวส.บัดนี้-11ก.ค.67

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน 28 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 1) มีสภาพร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ความแข็งแรง ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ 2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ 3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป เงินเดือน 12,650 บาท 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน 15 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเลขานุการ และ 2) มีความสามารถในการจดรายงานการประชุม และถอดถ้อยคำเป็นตัวพิมพ์ มีความสามารถ ใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิมพ์ภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า […]

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 13พ.ค.-4มิ.ย67

  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักการคลังและงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป 8 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ Internet เป็นอย่างดี – มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี และสามารถ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานด้านสารบรรณได้เป็นอย่างดี – มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ดการงานทั่วไป – มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน – มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ – มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และสามารถ ทํางานล่วงเวลาได้ อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา […]

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมา26อัตรา วุฒิ ม.3 บัดนี้-20มิ.ย.66

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักรักษาความปลอดภัย 1) พนักงานบริการ 18 อัตรา เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ม. 3 หรือ มีประสบการณ์ด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2) พนักงานทั่วไป 8 อัตรา เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ม. 3 หรือ มีประสบการณ์ด้านการจัดสถานที่ จัดงานรัฐพิธี พิธีการต่าง ๆ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บัดนี้–20มิ.ย.66 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ […]

14อัตรา!! สำนักเลขาผู้แทนราษฎร รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรัฐสภาทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 1. พนักงานการจัดการระบบข้อมูล 1 อัตรา 2. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา 3. ผู้ช่วยกำกับรายการโทรทัศน์ 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง 2 อัตรา 5. นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 4 อัตรา 6. นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 1 อัตรา 7. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา 8. พนักงานวิชาการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 2 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th หรือ https://hris.parliament.go.th/job/ ภายในวันที่ 20มี.ค.-7เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบรรจุเป็น ขรก.ตำแหน่งช่างพิมพ์ วุฒิ ปวส.

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาการพิมพ์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th หรือ https://hris.parliament.go.th/job/ ภายในวันที่ 15ก.พ.-1มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครตัดต่อภาพ-เสียง/กราฟฟิก/นายช่าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 1) เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท – วุฒิ ป.ตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง นวัตกรรมการศึกษา โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยี ทางการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้เกี่ยวกับงานจัดการโสตทัศนศึกษา กระบวนการผลิต และเผยแพร่สื่อโสตทัศนศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เคลื่อนไหวและการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนไหว – สามารถใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดต่อภาพและเสียงด้วย ระบบ Non-Linier และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตัดต่อ รายการได้ เช่น Adobe Photoshop, Adobe After Effect – สามารถใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ – สามารถทำงานล่วงเวลาได้ – สามารถจัดการ ดูแล รักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี 2) […]

สำนักงานเลขาสภาผู้แทนฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคนิค วุฒิ ปวส.บัดนี้-14พ.ย.65

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค 5 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-14พ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครช่างเทคนิค วุฒิ ปวส.บัดนี้-22ส.ค.65

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท – วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือในสาขาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ – มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และสามารถ ทำงานล่วงเวลาได้ – สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อม – มีทักษะวิชาชีพด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า – มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาใช้ติดตั้ง ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ได้แก่ Microsoft Word และ PowerPoint เป็นต้น เพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ขอและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2565 เวลา […]

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี15อัตรา

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 1). ผู้ประสานงานด้านรายการโทรทัศน์ 1 อัตรา ป.ตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชนหรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองอย่างสม่ำเสมอ ตรงต่อเวลา มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 2) เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง 1 อัตรา – ป.ตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง นวัตกรรมการศึกษา โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยี ทางการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้เกี่ยวกับงานจัดการโสตทัศนศึกษา กระบวนการผลิต และเผยแพร่สื่อโสตทัศนศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เคลื่อนไหวและการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนไหว – สามารถใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดต่อภาพและเสียงด้วย ระบบ Non-Linier และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตัด ต่อรายการได้ เช่น Adobe Photoshop, Adobe After Efect […]

1 2 3
error: