รัฐสภารับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.99อัตรา บัดนี้-14มิ.ย.65

Advertisement Advertisement สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 21 ตำแหน่ง 99 อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** Advertisement เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 14 มิถุนายน 2565 สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://hris.parliament.go.th/job ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครช่างภาพ ป.ตรี บัดนี้-21มี.ค.65

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง พนักงานช่างภาพ 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านการถ่ายภาพ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ – มีความรู้ความสามารถในการวางแผนระบบการจัดเก็บ และสืบค้นภาพที่มีประสิทธิภาพสะดวกต่อการใช้งานได้ มีความสามารถใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การถ่ายภาพต่าง ๆ ได้ มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ได้แก่ Microsoft Word และ PowerPoint เป็นต้น เพื่อ ปฏิบัติงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะวิชาชีพด้านการถ่ายภาพนิ่งเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัคร บัดนี้-21มี.ค.65 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร […]

(สมัครออนไลน์)สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุรับราชการวุฒิ ปวช./ป.ตรี6-27ส.ค.61

    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา :  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน และ  เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการกระจายเสียง และ  เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาทางบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ และ  เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา : […]

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-5มิ.ย.61

    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา  1. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี ทางด้านไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้ากำลัง โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เทคโนโลยีทางการโทรทัศน์ นวัตกรรมการศึกษา โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้สื่อข่าว 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท  ป.ตรี/ป.โท นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต หรือสังคมศาสตร์) เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการประกาศและรายงานข่าวสด เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และการอ่าน ฟังเสียงจากคณะกรรมการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้ง มีความสามารถในการจัดทำข่าว สกู๊ปข่าว รายงานข่าว และประกาศข่าวได้ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Office และพิมพ์ดีดได้คล่องแคล่ว มีความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และติดตามข่าวสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด 3. ผู้ประสานงานด้านรายการโทรทัศน์ 1 […]

(สมัครออนไลน์)สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี22ม.ค.-9ก.พ.61

    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561  1. เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน 8 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเลขานุการ และ  เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 9 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ หรือภาษาต่างประเทศ และ  เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 3. เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชี […]

1 2