สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครคนงาน62อัตรา วุฒิ ม.3 15-19ส.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว – พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) 1 อัตรา – พนักงานทั่วไป (กวาด) 16 อัตรา – พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 34 อัตรา – พนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา – พนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) 1 อัตรา – พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) 7 อัตรา – พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) 1 อัตรา – พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) 1 อัตรา Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อ่านออก เขียนได้ มีความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความชำนาญงานในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพแข็งแรง – ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่อาศัยในพื้นที่เขตคลองเตย […]

สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา 6-24 ก.ย.64

  สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-24 กันยายน 2564 สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัคร ฝ่ายปกครอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400.- บาท ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 1.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด)2 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 17 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา 4.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) 1 อัตรา 5.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) 1 อัตรา 6.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ รถยกกระเช้า) 1 อัตรา 7.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) 1 อัตรา 8.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) 3 อัตรา 9. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) 1 […]