สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 4 เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

Advertisement สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 4 เปิดรับสมัครสอบงานลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 กันยายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน : 7,400 บาท วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช.พณิชยการ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel,Powerpoint,Internet) มีอายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ ต้องไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ กรณีเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว [ads=center] ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงาน สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 4 ได้ที่ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 4 สำนักงานอัยการสูงสุด (ชั้น7) อาคารถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร.02-5154485-6 (ติดต่อคุณเยาวพาฯ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2557 ในเวลาราชการ