สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครผอ. บัดนี้-31ส.ค.64

Advertisement   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี 2. ตำแหน่ง ผูอำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.โท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 2) ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 1) สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) 2) สมัครด้วยตนเอง 3) สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสว. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 2 อัตรา บัดนี้-31 ส.ค.64

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 1. ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท สาขา เศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท สาขา เศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือ สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))