สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครผู้จัดการและเจ้าหน้าที่37อัตรา ปฏิบัติงานภูมิภาค วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์บัดนี้-17ม.ค.62

    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 37 อัตรา 1. ผู้จัดการศูนย์ OSS บรรจุครั้งแรก 24 อัตรา : อายุไม่เกิน 50 ปี จบ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรืออื่น ๆ มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป ด้านสถาบันการเงิน ด้านบริหารธุรกิจ บริหารโครงการ งานบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา : อายุไม่เกิน 45 […]

34อัตรา!! สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)รับสมัครลูกจ้างประจำ5ภูมิภาค ปวส./ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-26ก.ย.61

    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 26 กันยายน 2561 คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ  ปวส.ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรืออื่น ๆ (หากมีประสบการณ์ด้านงานประสานงาน การบริหารทั่วไป การจัดประชุม งานด้านเอกสาร เลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ปริญญาตรี สาขาการเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรืออื่น ๆ ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจหรือธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) (อ่านรายละเอียดและคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) […]

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี ปฏิบัติงานกทม.-ภูมิภาค บัดนี้-23พ.ค.61(สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์)

    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) รับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร  1. ผู้จัดการศูนย์ OSS จำนวน 7 อัตรา ปฏิบัติงานส่วนกลาง (กทม.) และภูมิภาค (กำแพงเพชร, นครพนม, พิษณุโลก, ยโสธร, ระนอง, เลย และสุรินทร์) ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี คุณวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาการเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรืออื่นๆ ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจหรือธุรกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ OSS จำนวน 16 อัตรา ปฏิบัติงานส่วนกลาง (กทม.) และภูมิภาค (ตราด, ตรัง, ประจวบคีรีขันธ์, พัทลุง, ระนอง, ระยอง, […]

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15พ.ค.61

    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 1. นักวิชาการ SMEs 3-6 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ขึ้นไป ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, วิทยาการจัดการ, สถิติประยุกต์, สังคมศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้พื้นฐานด้านนโยบายสาธารณะ สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์มหภาค หลักการ/ทฤษฎีการประเมินผล เป็นต้น  มีประสบการณ์การทำงาน หรือผ่านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงาน, งานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ, งานวิจัย ผลงานวิชาการ/บทความวิเคราะห์  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3-4 จำนวน 3 อัตรา 2.1 สังกัดส่วนความร่วมมือภูมิภาคอาเซียนฯ 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์สาขาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (เช่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ), ศิลปศาสตร์ (เช่น สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา สาขาวิชาตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา), […]