สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา (26 – 30 ส.ค.56)

Advertisement สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ส.ค.56   Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาวิศวกรรมทางไฟฟ้า เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งข้างต้น Advertisement 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักโภชนาการ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา (บัดนี้ – 21 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา (บัดนี้ – 21 ส.ค.56)   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :7 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา 3.ชื่อตำแหน่ง : นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน : 15,960 […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (19 – 30 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (19 – 30 ส.ค.56)   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานพัสดุ อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ ภายใน 1 สัปดาห์  […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (21 ส.ค – 3 ก.ย.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (21 ส.ค – 3 ก.ย.56)   1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา :  ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (19 – 23 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง (19 – 23 ส.ค.56)     ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลองครักษ์ โรงพยาบาลบ้านนา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใหสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก หรือโทรสอบถาม 03 738 6390 ต่อ 217-218 ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (5 – 9 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย (5 – 9 ส.ค.56) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน :     17,290  บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบัญชี สมัครงานราชการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  ด้วยตนเองได้ที่ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (29 ก.ค. – 2 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (29 ก.ค. – 2 ส.ค.56)     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มีหนังสือรับรองการทำงานด้านการเงินและบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างโยธา(สสจ.สมุทรสาคร) อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     [highlight]ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการก่อสร้าง[/highlight] ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง สมัครงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครฝ่ายบริหารทั่วไป ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ค่าสมัครสอบ 50 บาท ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 7 ส.ค.56 ณ ป้ายประกาศหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร   [highlight]>> […]

1 4 5 6