สำนักงานสหรกณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (4-8 พ.ย.56)

Advertisement สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 4-8 พ.ย.56 Advertisement ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ อัตราเงินเดือน : 9,960  บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวท. – ปวส. – อนุปริญญา Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหรกณ์จังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://webhost.cpd.go.th/korat1/ อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้