สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 5เม.ย.-7พ.ค.67

Advertisement Advertisement   สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 1.ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 6 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ – ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับ เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสํานักงาน อัตราค่าตอบแทน: 15,000 – 16,500 บาท 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 25 อัตรา Advertisement – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา – ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสํานักงาน ก.พ. อัตราค่าตอบแทน: 11,500 – 12,650 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ […]

สำนักงานสถิติ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.15อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี ***ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ.*** สมัครออนไลน์ 7มิ.ย.-3ก.ค.66

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา ปวท./อนุปริญญา/ปวส. ในทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 10 อัตรา ปวท./อนุปริญญา/ปวส. ในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 7มิ.ย.-3ก.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ใน https://nso.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เผยวัยรุ่นหญิงไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงกว่าผู้ชาย เหตุมีสารปรุงรส-แต่งกลิ่น

18 ต.ค.2565 ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เพศชายเท่ากับ 0.8% เพศหญิง 1.9% ขณะที่ผลการสำรวจภาวะสุขภาพของนักเรียนอายุ 13-17 ปี โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 พบว่า นักเรียนชายสูบบุหรี่ไฟฟ้า 18.7% นักเรียนหญิง 8.9% อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของผู้หญิงที่เพิ่มมากขึ้นและสูงกว่าผู้ชายมีความน่าเป็นห่วง ทั้งที่ผ่านมาอัตราการสูบบุหรี่ของหญิงไทยต่ำมาก ผศ.ดร.ศรัณญา กล่าวต่อว่า สถิติล่าสุดปี 2564 เพศชายสูบบุหรี่ 34.7% เพศหญิง 1.3% เนื่องจากการสูบบุหรี่ (ธรรมดา) ของหญิงไทยไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม อาจจะเรื่องค่านิยม รวมทั้งกลิ่นเหม็นของบุหรี่ธรรมดาหรือยาเส้น ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ข้อมูลการสำรวจจากทั่วโลก รวมทั้งไทย พบวัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงเท่ากับหรือสูงมากกว่าวัยรุ่นชาย เป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงเอเชีย รวมถึงไทย […]

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 5 อัตรา ปวช.ทุกสาขาวิชา 2. พนักงานบริหารทั่วไป 6 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 3. พนักงานสถิติ 4 อัตรา ป.ตรีในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 29ส.ค.-5ก.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://nso.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัคร จนท.12อัตรา 1-7 ก.พ.65

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) 12 อัตรา อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 1) เปิดเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ( www.nso.go.th) คลิกที่หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” 2) กรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว แนบไฟล์เอกสารที่ใช้ประกอบ การสมัคร […]

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ10อัตรา

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท สำหรับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท สำหรับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การกำหนด ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 […]

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานสถิติ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19 มิ.ย.64

  สำนักงานสถิติแห่งชาติจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป บัดนี้ถึง 19 มิถุนายน 2564 ตำแหน่ง : พนักงานสถิติ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2. สมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://lopburi.nso.go.th/ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 4
error: