สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 5 อัตรา ปวช.ทุกสาขาวิชา 2. พนักงานบริหารทั่วไป 6 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา Advertisement 3. พนักงานสถิติ 4 อัตรา ป.ตรีในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 29ส.ค.-5ก.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://nso.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัคร จนท.12อัตรา 1-7 ก.พ.65

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) 12 อัตรา อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 1) เปิดเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ( www.nso.go.th) คลิกที่หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” 2) กรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว แนบไฟล์เอกสารที่ใช้ประกอบ การสมัคร […]

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ10อัตรา

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท สำหรับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท สำหรับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การกำหนด ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 […]

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานสถิติ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19 มิ.ย.64

  สำนักงานสถิติแห่งชาติจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป บัดนี้ถึง 19 มิถุนายน 2564 ตำแหน่ง : พนักงานสถิติ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2. สมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://lopburi.nso.go.th/ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3