สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565 (1) พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (2) นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ (3) พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ (4) พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (5) พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา […]

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน 7 อัตรา

  สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 7 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2564 1. พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 2. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา 3. พนักงานตรวจจ่าย 1 อัตรา 4. พนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา ขั้นตอนการสมัคร (รับสมัคร 16 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564) 1. เปิดเว็บไซด์ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร www.pawnshopbangkokgo.th หรือ jobs.newmediax.net เลือกตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ คลิกอ่านรายละเอียดงานอ่าน ประกาศ และมาตรฐานตำแหน่งให้ครบถ้วน 2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน […]