สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์12มี.ค.-1เม.ย.62

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก สมัครทางเว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com ภายในวันที่ 12มี.ค.-1เม.ย.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))  

25อัตรา!! สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ผ่าน กพ ภาค ก ก็สมัครได้!! สมัครออนไลน์12-30พ.ย.61

    สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  นิติกรปฏิบัติการ 20 อัตรา : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ 5 อัตรา : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางอาชญวิทยา กระบวนการยุติธรรม ทางศิลปศาสตร์ *หากผู้สมัครสอบมีผลการรับรอง ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี สามารถนำหนังสือรับรองมาแทนการสอบภาค ก.ของสำนักงานศาลยุติธรรมได้ *หากผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรอง ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี (สอบ ก.พ. ภาค ก ไม่ผ่าน) ต้องเข้ารับการทดสอบ ภาค ก ของสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com ภายในวันที่ 12-30 พ.ย.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

ศาลแขวงสมุทรปราการ รับสมัครจนท. วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-10ต.ค.61

    ศาลแขวงสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  คุณสมบัติเฉพาะ วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ได้รับวุฒิ ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัสดุ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ บัดนี้-10 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร      

ศาลแขวงพัทยา รับสมัครนิติกร(ป.ตรี) เงินเดือน19,950 บัดนี้-13ก.ย.61

    สำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 19,950 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา อาคารศาลแขวงพัทยา ชั้น 1 ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภายในวันที่ 28 ส.ค.-13 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3826 7130-2 ต่อ 137-138 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

1 2